ហាង ណែត១៦៨យើងខ្ញុំមានលក់ និង បង់រំលស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបគ្រប់ស៊េរី គ្រប់ម៉ាក រហ័សទាន់ចិត្ត​ ដាក់ភ្លាមយកភ្លាម ត្រឹមតែ ១០នាទីតែប៉ុណ្ណោះ ហាងយើង នាំចូលតែផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ពីក្រុមហ៊ុន និងហាងផ្ទាល់ ធានាមិនអោយបងប្អូនខកបំណងឡើយ​ លេខទំនាក់ទំនង 012616966 / 015616966

Phone Repair,Electronics Stores


Services

Address

Reviews 0

0 out of 5
Service provided 0
Value for Money 0
Location 0
Cleanliness 0
Login / Register for more features 0 People Bookmarked this Pro

Net168 Phone Shop

#73, Street 164, Sangkat Orusey2, Khan 7 Makara Phnom Penh
Send Message